Facebook

Phuket FM Radio

โครงการการพัฒนาแบบกำหนดเอง  +   การพัฒนาเว็บ  +   PPC  +   การให้ความช่วยเหลือด้านไอที

Phuket FM Radio เป็นสถานีวิทยุภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในภูเก็ต สมาชิกในทีมบริษัท เดอะ เปอร์เซ็นเทจ จำกัด ได้พัฒนาเครื่องเล่นวิทยุดิจิทัลในการสตรีมดนตรีสดจากสถานีวิทยุให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลก นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังช่วยในเรื่องพัฒนาเว็บและการให้ความช่วยเหลือด้านไอทีในบางจุด

  • Phuket FM Radio
  • สื่อ
  • 2014 - 2017
  • www.phuketfmradio.com
Phuket FM Radio
Phuket FM Radio
Phuket FM Radio