Facebook
การตลาดดิจิทัล

การปรับปรุงเสิร์ชเอ็นจิน (SEO)

SEO คืออะไร?

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในตำแหน่งที่ดีที่สุดในเสิร์ชเอ็นจิ้น (SEO) เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมวิธีดำเนินการหลายอย่างที่ทำเพื่อให้เว็บไซต์ของท่านได้รับการ “ปรับแต่งอย่างเหมาะสม” เพื่อให้ติดอันดับการค้นหาที่สูงขึ้นเมื่อใส่คำสำคัญเฉพาะบางคำลงไปในเสิร์ชเอ็นจิ้นอย่าง Google และ Yahoo! เมื่อตำแหน่งในเสิร์ชเอ็นจิ้นอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นแล้ว ผลที่ตามมาคือ SEO จะดึงจำนวนคนที่ค้นหาผ่านคำสำคัญเฉพาะคำนั้นในหน้าเสิร์ชเอ็นจิ้นเข้ามายังเว็บไซต์ของท่านในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันในเว็บไซต์ของท่านเอง

SEO สามารถแยกประเภทออกกว้างๆ เป็น 3 ประเภทที่คาบเกี่ยวกันอยู่ ได้แก่ การปรับแต่งทางเทคนิค (Technical SEO) การปรับแต่งเว็บไซต์ภายในให้เป็นมิตรกับเสิร์ชเอ็นจิ้น (On-Page SEO) และการฝากลิ้งค์ตามเว็บไซต์อื่น (Off Page SEO)

Technical SEO

หมายถึงกระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์ของท่านสำหรับระยะ “การเข้ามาเก็บข้อมูล” และ “การนำข้อมูลไปขึ้นในดัชนี” ของเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ช่วยให้เสิร์ชเอ็นจิ้นมองเห็น แปลความหมาย และจัดลำดับเว็บไซต์ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

On-Page SEO

หมายถึงการปรับแต่งโครงสร้างและเนื้อหาทั้งหมดของหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้เสิร์ชเอ็นจิ้นสามารถเข้าใจความหมายและบริบทของเว็บไซต์ท่าน

Off-Page SEO

หมายถึงการดำเนินการต่อเนื่องที่ท่านสามารถทำภายนอกเว็บไซต์ของท่านเพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ผ่านการเอ่ยถึงในไซต์อื่นบนอินเตอร์เน็ตระหว่างกระบวนการจัดลำดับค้นหา

ทำไมการทำเอสอีโอจึงสำคัญ?

เสิร์ชเอ็นจิ้นอย่าง Google จำเป็นต่อความอยู่รอดของท่าน! เสิร์ชเอ็นจิ้นต่างๆ เป็นพาหนะที่นำพาให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก แต่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากถึง 30% ไม่สามารถถูกค้นเจอด้วยการค้าหาบน Google

ผลพลอยได้หลักของการทำ SEO อย่างมีประสิทธิภาพคือ สามารถสร้างการรับรู้ให้เพิ่มขึ้นและผลักดันให้จำนวนคนที่ตรงตามคุณสมบัติเข้ามายังเว็บไซต์มากขึ้นเนื่องจากอันดับในการค้นหาที่สูงขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วผลของการที่มีคนเข้ามายังเว็บไซต์มากขึ้นนั้นก่อให้เกิดการตอบสนองทางออนไลน์ของผู้เข้ามาในเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งในที่สุดนำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้นตามไปด้วย SEO ไม่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า แต่ยังเพิ่มยอดขายของท่านด้วยการเปลี่ยนลูกค้าจาก “ผู้มองให้กลายเป็นผู้จอง”

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้เสิร์ชเอ็นจิ้นมากถึง 70% มักจะเข้าไปยังเว็บไซต์หนึ่งใน 5 อันดับแรกของคำที่ค้นหา ดังนั้นสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันหากท่านต้องการให้คนมองเห็นท่าน ท่านต้องทำ SEO

หลักการ SEO ของเราคืออะไร?
หลักการ SEO ของเราคืออะไร?

ที่บริษัท เดอะ เปอร์เซ็นเทจ เราเลือกแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลองค์รวมในการเข้าถึงการตลาดแบบดิจิตอล และ SEO เป็นสิ่งแรกที่เราคำนึงถึงเสมอในการวางแผน ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์

สำหรับปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องยากกว่าแต่ก่อนมากในการทำให้เว็บไซต์ของท่านให้โดดเด่นออกมาจากจำนวนเว็บไซต์มากมาย แต่เราได้ฝึกปรือทักษะด้าน SEO ของเราจากการทำเว็บไซต์หลายร้อยเว็บและการวิจัยวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงแก่นมาตลอด 20 ปี พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยจับตาและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการ SEO ของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

  • วิจัยกลุ่มเป้าหมายของท่าน
  • วิจัยคู่แข่งของท่าน
  • พัฒนาการปรับแต่งทางเทคนิค (technical SEO)
  • ออกแบบกลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งโครงสร้างและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้เหมาะสม
  • ใช้วิธีการดึงลิงค์จากเว็บอื่นเข้ามาและส่งออกคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ไม่ควรทำกับ SEO?

มีผู้ให้บริการด้านการตลาดทางเว็บในภูเก็ตและในโลกเป็นจำนวนมากที่ใช้วิธีที่ไร้จรรยาบรรณทำให้อันดับในการค้นหาด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้นสูงขึ้นได้ในระยะสั้น วิธีการเหล่านี้รู้จักกันในชื่อว่า SEO แบบ “แบล็คแฮท” หรือ “เกรย์แฮท” ซึ่งกลวิธีเหล่านี้อาจสร้างให้เกิดประโยชน์ในระยะสั้นแต่โดยปกติแล้วจะส่งผลให้เกิดการลงโทษจากเสิร์ชเอ็นจิ้นในระยะยาว

บริษัท เดอะ เปอร์เซ็นเทจ เป็นองค์กรที่ทำ SEO แบบ “ไวท์แฮท” และเราใช้วิธีที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณเท่านั้นในการพัฒนาอันดับในเสิร์ชเอ็นจิ้น เพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากงานของเราในระยะยาวไปสู่อนาคตข้างหน้า

เหตุใดจึงควรเลือกร่วมงานกับบริษัท เดอะ เปอร์เซ็นเทจ?

บริษัท เดอะ เปอร์เซ็นเทจ มีประวัติการดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการทำโฆษณาด้วย SEO ที่ประสบความสำเร็จให้แก่โรงแรมและธุรกิจทุกประเภท เพราะเราจัดทำเว็บไซต์ที่สร้างให้เกิดกระแสได้!

เราไม่ได้มีสูตรมหัศจรรย์ในการทำให้ท่านขึ้นเป็นอันดับ 1 สำหรับทุกคำที่ค้นหา (ขอให้ระวังใครก็ตามที่บอกท่านว่าสามารถทำแบบนั้นได้!) แต่เราเลือกใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เรามีประสบการณ์และประวัติการดำเนินงานที่สำเร็จลุล่วงมาตลอด 20 ปี ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานอันสำเร็จที่จับต้องได้ให้แก่ลูกค้าของเรา

คุณสามารถตรวจสอบกรณีศึกษาของเราด้านล่างนี้
พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ
ติดต่อเราวันนี้

เป็นเวลาหลายปี ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ของเราได้ช่วยลูกค้าในภูเก็ตและจากทั่วโลกสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ ที่เข้มแข็ง เพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้สามารถพลิกเกมได้ หากคุณกำลังมองหาบริการสำหรับการตลาดออนไลน์ การจัดการรายได้ หรือเทคโนโลยีสำหรับโรงแรม โฮสเทล ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการ ติดต่อเราวันนี้ เพื่อยื่นข้อเสนอฟรี