Facebook
ไอทีและที่ปรึกษา

ข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูลและการวิเคราะห์ เป็นวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ ที่ใช้เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก ที่สามารถนำไปใช้ดำเนินการบนเว็บไซต์โรงแรมหรือแพลตฟอร์มการตลาดของคุณได้อย่างไรบ้าง ในยุคดิจิทัลใหม่นี้ ข้อมูลมีคุณค่าเปรียบเสมือนน้ำมัน และนักวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีประสบการณ์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ทางบวก จากความพยายามทางการตลาดโดยการดึงการเก็งกำไรออกจากการดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณ

การวิเคราะห์จากแพลตฟอร์มติดตาม เช่น Google Analytics สามารถให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันแก่ธุรกิจของคุณ โดยทำให้ธุรกิจการบริการสามารถมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรด้านการเงินและเวลา อันเป็นสิ่งซึ่งสามารถทำ ROI ส่วนใหญ่ผ่านความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในโลกออนไลน์ได้อย่างลึกซึ้ง

เพราะเหตุใดข้อมูลและการวิเคราะห์
จึงมีความสำคัญ ?

ข้อมูลนั้นอยู่ทุกหนแห่ง โรงแรมเก็บข้อมูลโดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเก็บข้อมูลอยู่เสียด้วยซ้ำ และการที่สามารถรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้ สามารถเป็นสิ่งที่ชี้ขาดระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำการตลาดออนไลน์ การมีข้อมูลที่เหมาะสมและรู้วิธีการวิเคราะห์สำคัญยิ่งต่อทีมการตลาดดิจิทัลใด ๆ และทำให้คุณสามารถ พัฒนาอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ได้เต็มประสิทธิภาพ ว่าจะใช้งบการตลาดโรงแรมให้คุ้มที่สุด และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มที่ได้อย่างไร

Data and analytics services
เรามีแนวทางต่อการวิเคราะห์อย่างไร ?

เราใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบไหน ทีมนักวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสบการณ์ของเราสามารถช่วยรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งและปรับปรุงแนวทางของคุณได้ เราไม่เพียงดึงข้อมูลจาก Google Analytics เรายังดึงข้อมูลจาก ระบบการจัดการโรงแรมของคุณ POS ร้านอาหารของคุณ และแม้กระทั่ง บัญชีสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะหาข้อมูลที่เหมาะสมนำไปใช้งานได้

ที่บริษัท เดอะ เปอร์เซ็นเทจ จำกัด เราเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูล และได้สร้างสรรค์แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการใช้กับข้อมูลและการวิเคราะห์ จากประสบการณ์หลายปีของโรงแรมในภูเก็ตและทั่วโลก ซึ่งได้ให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้มาแล้ว

เหตุใดจึงควร ร่วมงาน กับบริษัท
เดอะ เปอร์เซ็นเทจ จำกัด ?

เราเป็นบริษัทตัวแทนการตลาดดิจิทัลที่เน้นการใช้ข้อมูล ตั้งอยู่ที่ภูเก็ต ประเทศไทย และแนวทางของเราจะเน้นที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญเรามีประสบการณ์อย่างมาก ในการรับข้อมูล แยกข้อมูลและตีความข้อมูลสำคัญจากหลากหลายระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีคุณค่า และที่สำคัญเป็นข้อมูลและการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อกำหนดทิศทางให้กับธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา เพื่อมาดูว่าเราสามารถช่วยคุณออกกลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างไร เพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เหมาะสม และนำไปใช้งานได้ ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานสมรรถภาพแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างแม่นยำ

พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ
ติดต่อเราวันนี้

เป็นเวลาหลายปี ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ของเราได้ช่วยลูกค้าในภูเก็ตและจากทั่วโลกสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ ที่เข้มแข็ง เพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้สามารถพลิกเกมได้ หากคุณกำลังมองหาบริการสำหรับการตลาดออนไลน์ การจัดการรายได้ หรือเทคโนโลยีสำหรับโรงแรม โฮสเทล ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการ ติดต่อเราวันนี้ เพื่อยื่นข้อเสนอฟรี